Kamu Memur İş İlanları Sitesi

Gaziantep Üniversitesi mülakatsız 384 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

16 Mart 2023 - 10:20

Gaziantep Üniversitesi 384 personel alımı yapacak.

Gaziantep Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında hemşire, temizlik personeli, şoför, büro personeli, sağlık teknikeri, biyolog, tekniker ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Mülakatsız yapılacak alımın başvuru bilgileri finans7.com’da.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
– Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili
belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Nöbet veya vardiya usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere ve Suriye’de bulunan birimlerimize kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
– İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

cd442d97 e323 4438 be6d a0deca25eda7 Kamu haberleri, Memur haberleri, Personel Haberler, İşkur iş ilanları tüm alımlar sitemizde yayınlanmaktadır.
3ffef162 a6db 41d0 94a6 106ba97794e5 Kamu haberleri, Memur haberleri, Personel Haberler, İşkur iş ilanları tüm alımlar sitemizde yayınlanmaktadır.

95c9685e 66c4 4a2b 8b17 6604c9d434c2 Kamu haberleri, Memur haberleri, Personel Haberler, İşkur iş ilanları tüm alımlar sitemizde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU EVRAKLARI

a) Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,
b) 2022 KPSS Sonuç Belgesi,
c) 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır),
d) Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
e) Deneyim istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ile birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imzalı olarak
başvuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet dökümünde e-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun
uyumlu olması şarttır.
f) Sertifika/Belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
g) Askerlik Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
h) Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
i) Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),
j) Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
k) Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru
süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.),
l) “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına
ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı
kazanan adaylardan istenecektir.)

Başvuru bilgileri ve ilan metni için

https://www.ekitaplaroku.com/wp-content/uploads/2023/03/2-2.pdf

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle
yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların
sırasıyla ataması yapılacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise
bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Kamu Personeli Haberleri